Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trinh Đường
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bận
Tác giả: Trinh Đường

Trời thu bận xanh. Sông Hồng bận chảy. Cái xe bận chạy. Lịch bận tính ngày. Con chim bận bay. Cái hoa bận đỏ. Cờ bận vẫy gió. Chữ bận thành thơ. Hạt bận vào mùa. Than bận làm lửa. Cô bận cấy lúa. Chú bận đánh thù. Mẹ bận...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm