Poem logo
Poem logo
Tác giả: Cao Thích
Tác phẩm: Tổng số có 3 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
biệt đổng đài
Tác giả: Cao Thích

Thiên lý hoàn vân bạch nhật huân Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ Thiên hạ hà nhân bất thức quân Dịch Nghĩa Ngìn dặm mây vàng, ban ngày bóng nhạt Gió bấc khởi nhạn (bay về nam), tuyết bời bời Chớ...

đông bình lộ tác
Tác giả: Cao Thích

Thanh khoáng lương dạ nguyệt. Bồi hồi cô khách chu. Diểu nhiên phong ba thượng. Độc mộng tiền sơn thu. Thu chí phục dao lạc. Không linh hành giả sầu. . Dịch Nghĩa. Trăng đêm mát trong vắt bao la. Thuyền khách lẻ loi trôi...

yên ca hành
Tác giả: Cao Thích

Hán gia yên trần tại đông bắc, Hán tướng từ gia phá tàn tặc. Nam nhi bản tự trọng hoành hành, Thiên tử phi thường tứ nhan sắc. Song kim phạt cổ hạ Du Quan, Tinh kỳ uy di Kiệt Thạch gian. Hiệu úy vũ thư phi hãn hải, Thiền Vu...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm