Poem logo
Poem logo

khuôn mặt.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Khuôn mặt.

Bao người vô tình thơ ngây
Không suy chẳng nghĩ, như cây trên rừng
Bao nhiêu bực bõ đã từng
Trên trang riêng họ, xin đừng tự nhiên...

Viết lên chẳng ai tính tiền.
Nhưng gây phiền toái tới quyền riêng tư
Trong vùng kềm kẹp giống như
Tố bạn, thọc gậy, làm hư bột đường...

Trang riêng!... Phải biết nhún nhường...
Biết mình, biết bạn ta thường lưu tâm
Viết chi cân nhắc khó nhầm
Góp lời với bạn thì thầm dễ yêu

Lời đẹp thì thật là nhiều
Còn lời thô tục là điều không nên
Vào trang xin nhớ đừng quên:
Lời văn trang mạng vẽ nên mặt mình...

CH2
(Xin đừng vô các trang riêng để sửa lưng, chỉ bảo, chửi VC, chửi đảng.v.v..)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm