Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đặng Dung
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cảm hoài
Tác giả: Đặng Dung

感懷. 世事悠悠奈老何. 無窮天地入酣歌. 時來屠釣成功易. 運去英 雄飲恨多. 致主有懷扶地軸. 洗兵無路挽天河. 國讎未報頭先白. 幾度龍泉戴月磨. . Cảm hoài. . Thế sự du du nại lão hà. Vô cùng thiên địa nhập hàm ca. Thời lai đồ điếu thành công dị. Vận khứ anh hùng ẩm hận đa. Trí chúa hữu...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm