Poem logo
Poem logo

thuong cảm mọt dòi.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Thuong ca?m mo?t do`i.

Ne´n chua ca?n sao ai lo~ de? roi...
Su´c chua ta`n sao da~ vo?i li`a do`i
Con cha´u giu~a do`i bo vo la´m
Em da~ di ro`i ho?i da`y voi...

Nha´m ma´t ngu? di... Mo?t cuo?c do`i...
Di´ch de´n die?m na`y, da` de´n noi.
Tra`n gian tra? la?i nhu tie´ng gio´..
Vo?i bo? cuo?c do`i, gio` tha?nh thoi...

Tha´p mo?t cay nhang nho´ de´n nguo`i
Chung mo?t ky? nie?m trong tho`i thanh xuan...

CH2
Duo?c tin em da~ li`a tra`n
Cuo?c do`i cho?t ha~ng nhu ga`n nhu xa
Nie?m xua dau pha?i hom qua
Tu` nay vuo`n Face thie´u hoa Thu ro`i...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm