Poem logo
Poem logo
Tác giả: Calcutta Têrêsa
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
sống đạo
Tác giả: Calcutta Têrêsa

Đạo không phải là một chủ thuyết, để dựa vào đó mà chỉ trích chống đối nhau, hay bảo vệ lập trường riêng tư của mình. Đạo là sống theo Phúc âm Chúa Yêsu cách trọn vẹn. Thế gian này có người không biết. Phải trái,...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm