Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bích Hà
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
anh hùng
Tác giả: Bích Hà

Ngàn năm tiếng anh hùng bốn bể. Nào đua đòi bẻ quế kiếm danh. Quốc gia_ quyền lợi phân tranh. Bút nghiên giá vẽ ,luận danh anh hào. Trọng quốc gia,đề cao chí lớn. Chẳng phải người tưởng tượng vẽ vời. Ðấu tranh đâu phải...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm