Poem logo
Poem logo
Tác giả: Thụy Thảo
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
lại đã đông rồi
Tác giả: Thụy Thảo

Lại đã thêm một mùa đông nữa đến! Phố ngoài kia như vội sớm lên đèn Hoa sữa muộn mằn cố thơm cuối vụ Người qua đường trong sương sớm lạ - quen... Ở cuối phố, cây vàng thêm lớp nữa! Cứ chen nhau đẩy thuyền lá đầy đường Xui...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm