Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bác Từ - Đuyên Hồng
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
thu (thơ xướng họa)
Tác giả: Bác Từ - Đuyên Hồng

Hồ thu sóng gợn nước trong veo. Du ngoạn thuyền khua động mái chèo. Sương sớm tinh trong muông thú réo. Nắng chiều vàng nhạt sáo diều reo. Mây đan lững thững trôi sườn núi. Khói quyện mông lung tụ đỉnh đèo. Thong thả...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm