Poem logo
Poem logo
Tác giả: Lee
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
lee
Tác giả: Lee

Ngày xưa bỏ thuốc lắm kẻ buồn. Người vui không ít, nỗi vu vơ. Thiếu vắng tìm vui bên hủ rượu. Muốn đầy hủ hỉ với nàng thơ. Đành rành bỏ rượu nhiều người quí. Nhưng đời còn có cái chi chi. Vốn thơ ít ỏi không màng đếm. Chẳng...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm