Poem logo
Poem logo

chính là nguòi than.

Tac gia: Cong Chinh (CH2)
Chi´nh la` nguo`i than.

The´ gian thi` la?n la` thuo`ng!
Gia di`nh tha´y la?n la` guong xa´u to`i.
Mi`nh di du´ng duo`ng mi`nh thoi
Du`ng a dua nhe´ cho toi buo´c va`o...

Coi nhe? de? de~ bay cao.
Ca`ng na?ng, ca`ng de~ te´ nha`o ba?n oi.
Lao xao va~n the´ o? do`i
Coi nhe? se~ tha´y la~i lo`i tang len...

Bi`nh tam ta se~ it quen.
Gia?i quye´t tu`ng vie?c, tu`ng ten va~n ro`i
Mo?i su? thong tha? se~ troi
Bi`nh tam tri? gi´a nhan doi cho mi`nh...

Lo`ng ngay tu? kha´c an sinh.
Lo`ng gian nhu tu? nuo´t si`nh ro`i lo
Nguo`i ngay de~ mo? lo`ng cho
Nguo`i gian cho da´y, pha?i to tie´ng do`i...

Cu?a di thi` pha?i co´ lo`i
Cu?a o? ca´t ky~ du´ng noi lo´n da`n
Tha´y nguo`i co´ cu?a la`m than
Anh em hoa?n na?n, la?ng da`n tra´nh xa

The´ gian bie´t ai la` "Nha`"
Ga`n khi co nho~, chi´nh la` nguo`i Than...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm