Poem logo
Poem logo

chính là người thân.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Chính là người thân.

Thế gian thì lận là thường!
Gia đình thấy lận là gương xấu tồi.
Mình đi đúng đường mình thôi
Đừng a dua nhé cho tôi bước vào...

Coi nhẹ để dễ bay cao.
Càng nặng, càng dễ té nhào bạn ơi.
Lao xao vẫn thế ở đời
Coi nhẹ sẽ thấy lãi lời tăng lên...

Bình tâm ta sẽ it quên.
Giải quyết từng việc, từng tên vãn rồi
Mọi sự thong thả sẽ trôi
Bình tâm trị gía nhân đôi cho mình...

Lòng ngay tự khắc an sinh.
Lòng gian như tự nuốt sình rồi lo
Người ngay dễ mở lòng cho
Người gian cho đấy, phải to tiếng đời...

Của đi thì phải có lời
Của ở cất kỹ đúng nơi lớn dần
Thấy người có của làm thân
Anh em hoạn nạn, lảng dần tránh xa

Thế gian biết ai là "Nhà"
Gần khi cơ nhỡ, chính là người Thân...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm