Poem logo
Poem logo

đợi

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh
ĐỢI

Bà đi trông cháu cũng lâu rồi
Để mặc cửa nhà chỉ mỗi tôi
Cái bếp quạnh hiu chờ vạt khói *
Giàn trầu nghiêng ngả nhớ bình vôi
Đêm ngày trước ngõ nào ai đứng
Tối sớm bữa cơm chẳng tiếng mời
Bởi lẽ thương con mà lẻ bóng
Cho tình riêng mãi cứ đầy vơi.

Hà Nam, 04/10/2020
Nguyễn Thanh Ninh
* - câu thành ngữ " Vắng đàn bà quạnh bếp"

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm