Poem logo
Poem logo

chương b - đoạn b2

Tác giả: Đặng Trần Côn
Vị Kiều đầu thanh thủy câu
Thanh thủy biên, thanh thảo đồ
Tống quân xứ hề, tâm du du
Quân đăng đồ hề, thiếp hận bất như cu
30. Quân lâm lưu hề, thiếp hận bất như chu
Thanh thanh hữu lưu thủy
Bất tẩy thiếp tâm sầu
Thanh thanh hữu phương thảo
Bất vong thiếp tâm ưu
35. Ngữ phục ngữ hề, chấp quân thủ
Bộ nhất bộ hề, khiên (phan) quân nhu
(Đặng trần Côn)

----------

Đầu cầu Vị, nước trong veo
Đường cỏ xanh dựa suối đèo
Tiễn đưa chàng hề, lòng buồn teo
Đi đường núi hề, thua ngựa chẳng cùng leo
30. Đi đường sông hề, thua thuyền chẳng cùng chèo
Trong trong có suối chảy
Lòng buồn chẳng cùng reo
Xanh xanh có cỏ ngát
Tim héo chẳng tươi theo
35. Nói lại nói hề, bàn tay kéo
Bước một bước hề, vạt áo đeo
(Nguyễn huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm