Poem logo
Poem logo

chương b - đoạn b3

Tác giả: Đặng Trần Côn
Thiếp tâm tùy quân tự minh nguyệt
Quân tâm vạn lý Thiên San tiễn
Trịch ly bôi hề, vũ Long Tuyền
40. Hoành chinh sáo hề, chỉ hổ huyệt
Vân tùy (tòng) Giới Tử liệp Lâu Lan
Tiếu hướng Man Khê đàm Mã Viện
Quân xuyên (phi) tráng (trang) phục hồng như hà
Quân kỳ kiêu mã bạch như tuyết
(Đặng trần Côn)

----------

Theo chân, thiếp ước giống vầng nguyệt
Lập chí, chàng mơ bằng tướng Tiết
Ném ly bôi hề, múa Long Tuyền
40. Nâng ngọn mác hề, chỉ hổ huyệt
Lâu Lan săn bắn, học mưu ai
Mã Viện luận bàn, nhìn đất Việt
Áo đỏ chàng mang tựa ánh mây
Ngựa kiêu chàng cưỡi như mầu tuyết
(Nguyễn huy Hùng)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm