Poem logo
Poem logo
Tác giả: Sĩ Đoan
Tác phẩm: Tổng số có 20 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
10. lê gia tông (1672-1675)
Tác giả: Sĩ Đoan

Niên hiệu:. + Dương Đức ( 1672- 1673). + Đức Nghiệp ( 1674-1675). . Đánh nhau lần 7:. Năm nhâm tý, Tạc mong thôn tính (1). Rước Gia Tông vào bắc Bố Chính. Mang đại quân nhất bình họ Nguyễn. Cử Trịnh Căn- Nguyên...

2. nhà hậu lê (nam triều)
Tác giả: Sĩ Đoan

A. Chính trị:. . 1- LÊ TRANG TÔNG ( 1533-1548). . Niên hiệu Nguyên Hòa. . Dung thoát đoạt - cựu thần lẩn tránh. Con Hoằng Dụ sang lánh Ai Lao(1). Được Xạ Đẩu cho bao ăn ở (2). Đất Sầm Châu nẩy nở chí tài (3)...

2.lê trung tông (1548-1556)
Tác giả: Sĩ Đoan

Niên hiệu: Thuận Bình. Ngài lên ngôi tình hình yên ổn. Tám niên sau lánh chốn dương trần. Không con cháu tìm lần đâu ra? Nối triều Lê quả là khan hiếm. . Tiếm ngôi vua- Trịnh Kiểm bâng khuâng!!! ... Nguyễn...

2.quan quân trịnh vào lấy phú xuân.
Tác giả: Sĩ Đoan

Trịnh Sâm thấy tình hình thuận lợi. Bình phương Nam chờ đợi bấy lâu. Bàn kế sách bắt đầu xúc tiến. Giả đánh Loan- kẻ biến loạn thần. Sai Ngũ Phúc điểm dần ba vạn. Cả thủy, bộ thẳng lộ- Bố Chính. . Năm giáp ngọ, sang...

4. lê thế tông (1573-1599)
Tác giả: Sĩ Đoan

Niên hiệu:. + Gia Thái ( 1573-1577). + Quang Hưng ( 1578-1599). . Ngài Duy Đàm thế chỗ vua cha. Nhưng thực ra chính quyền Trịnh nắm. Mười niên đầu cũng lắm chiến chinh. Nhiều sinh linh bỏ mạng sa trường. Giữ thế...

5. lê hiến tông
Tác giả: Sĩ Đoan

Niên hiệu : Cảnh Thịnh ( 1497-1504). Con- Lê Tăng đăng cơ nghiệp đế (1). Quốc sơn hà chẳng thế đổi thay. Ngài thẳng ngay mộ tài mến đức. Tánh thông minh nhất mực ôn hòa. Tiếp tiền nhân đơm hoa kết quả. Chăn dắt dân...

6.lê thần tông ( 1619- 1648)- lần 1
Tác giả: Sĩ Đoan

Niên hiệu: Vĩnh Tộ. . Lập hoàng tử Duy Kỳ lên ngôi. Năm quí hợi Tùng hội bá quan. Giao chính quyền vào con Trịnh Tráng. Còn Trịnh Xuân cán đán phó thôi. . Xuân bất mản châm ngòi binh lửa. Đốt Kinh Thành nghiêng...

7 lê chân tông (1643-1649)
Tác giả: Sĩ Đoan

Niên hiệu: Phúc Thái. Đánh nhau lần 4:. . Năm mậu tí, Trịnh sai Văn Hiển (15). Mang thủy bộ thẳng lộ vào Nam. Đánh Nhật lệ- chẳng kham nổi Nguyễn. Lũy Trường Dực ví bục thành đồng. Thêm tấc lòng trung kiên Phúc Phấn...

7.lê tương dực ( 1510-1516)
Tác giả: Sĩ Đoan

Niên hiệu: Hồng Thuận. . Giản Công Tu thay thế ngôi trời. Tiêu xa sỉ để đời óan hận. Cửu Trùng Đài ví trận bão giông. Cuốn của tiền rơi trong bể cả. Hại sức dân cho hả cuồng si. Đóng chiến thuyền bắt đi nữ giới...

8. lê chiêu tông ( 1516-1526)
Tác giả: Sĩ Đoan

Niên hiệu: Quang Thuận. . LÊ CUNG HOÀNG ( 1522- 1527). Niên hiệu: Thống Nguyên. . Hội đình thần lập vua - Quang Trị (1). Võ Tá Hầu đề nghị nên- Ỷ (2). Trịnh Suy Sản phật ý chém ngay. Cả đình thần không ai bênh vực...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm