Poem logo
Poem logo

kệ vô ngã tướng diễn nghĩa (anattalakkhana-sutta)

Tác giả: Lê Huy Trứ
Sắc tướng không tự ngã
Cảm thọ không tự ngã
Tri giác không tự ngã
Tâm tư không tự ngã
Ý thức không tự ngã
*
Sắc tướng là vô thường
Cảm thọ là vô thường
Tri giác là vô thường
Tâm tư là vô thường
Ý thức là vô thường
*
Ngũ ấm là vô thường
Chấp thường là vô minh
Vô minh là phiền não
Phiền não là khổ đau
Khổ đau cũng vô thường
*
Ngũ uẩn không của ta
Ngũ uẩn không là ta
Ngũ uẩn không tự ngã
Ngũ uẩn không hữu thường
Cứ nhận định như thế
*
Quán ngũ uẩn giai không
Tâm từ, bi, hỉ, xả
Xa lìa tham sân si
Trí huệ là giải thoát
Chánh tri kiến như thị
*
Luân hồi vô ngã tướng
Phạm hạnh không cần thành
Kiếp chúng sinh không làm
Không tái sinh trần thế
Đó chính là giác ngộ
Kệ Rằng:

Từ nơi đâu mà đến,
Từ nơi đó mà về.
Từ cửa không mà đến,
Từ vô môn quan về.
*
Không từ nơi đâu đến,
Không từ nơi đó về.
Ngũ uẩn không ở đâu,
Không ngã vô nhất kiếp.

Lê Huy Trứ

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm