Poem logo
Poem logo

cọng nghiẹp & biẹt nghiẹp

Tac gia: Le Huy Trú
Nghiep, thoi quen, huan tap tao thanh,
Nghie?p chi pho´i ta´t ca? chu´ng sinh.
Nghie?p so? tru? tren mo?i chu´ng sinh,
Khong chu´ng sinh, nghie?p vo so? tru?.
*
Bie?t nghie?p, a?nh huo?ng to´i ca´ nhan,
Do`ng nghie?p, a?nh huo?ng to´i ta?p the?.
Thie?n nghie?p, a´c nghie?p, thie?n a´c chung,
Nghie?p rieng, nghie?p chung, do`ng nghie?p chu?ng.
*
Biet nghiep, tie?m nghie?p, vong kien tam,
Nghie?p vo sa´c tuo´ng, vo ba?n lai.
Nghie?p rieng, nghie?p chung, tuong quan nghie?p,
Tam chuye?n, nghie?p chuye?n, the´ gio´i chuye?n.
*
Ca´ nghie?p, tha`nh pha`n cu?a co?ng nghie?p,
Nhu~ng bie?t nghie?p a?nh huo?ng do`ng nghie?p.
Co?ng nghie?p chi pho´i nhu~ng ca´ nghie?p,
Nghie?p lu?c ha´p da~n do`ng bie?t nghie?p.
*
Nghie?p do y´ sinh nie?m phan bie?t,
An pha?n thu? thuo`ng, ca`u ba´t da´c,
Nha~n nhu?c, chi?u du?ng cu~ng ba´t an.
Khoa´i la?c dau kho?, qua´n vo thuo`ng.
*
Minh tam xuc canh ba´t sinh nghie?p,
Tam an ti?nh, nghie?p y´ an bi`nh.
Qua´n ngu~ ua?n khong, than ba´t hoa?i,
Pha´ cha´p nga~, nghie?p so? tru? dau?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm