Poem logo
Poem logo

cộng nghiệp & biệt nghiệp

Tác giả: Lê Huy Trứ
Nghiệp, thói quen, huân tập tạo thành,
Nghiệp chi phối tất cả chúng sinh.
Nghiệp sở trụ trên mọi chúng sinh,
Không chúng sinh, nghiệp vô sở trụ.
*
Biệt nghiệp, ảnh hưởng tới cá nhân,
Đồng nghiệp, ảnh hưởng tới tập thể.
Thiện nghiệp, ác nghiệp, thiện ác chung,
Nghiệp riêng, nghiệp chung, đồng nghiệp chủng.
*
Biệt nghiệp, tiệm nghiệp, vọng kiến tâm,
Nghiệp vô sắc tướng, vô bản lai.
Nghiệp riêng, nghiệp chung, tương quan nghiệp,
Tâm chuyển, nghiệp chuyển, thế giới chuyển.
*
Cá nghiệp, thành phần của cộng nghiệp,
Những biệt nghiệp ảnh hưởng đồng nghiệp.
Cộng nghiệp chi phối những cá nghiệp,
Nghiệp lực hấp dẫn đồng biệt nghiệp.
*
Nghiệp do ý sinh niệm phân biệt,
An phận thủ thường, cầu bất đắc,
Nhẫn nhục, chịu đựng cũng bất an.
Khoái lạc đau khổ, quán vô thường.
*
Minh tâm xúc cảnh bất sinh nghiệp,
Tâm an tịnh, nghiệp ý an bình.
Quán ngũ uẩn không, thân bất hoại,
Phá chấp ngã, nghiệp sở trụ đâu?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm