Poem logo
Poem logo
Tác giả: Tú Lòngthòng
Tác phẩm: Tổng số có 3 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
có đôi khi
Tác giả: Tú Lòngthòng

Đôi khi muốn viết để lòng khuây. Mổ bụng ra xem, thấy trống quầy. Chữ nghĩa leo rào phi ngõ bắc. Văn chương cuốn gió chạy đằng tây. Đăng "đàn" giải trí không còn bạn. Ẩn núi tu thân chẳng có thầy. Chán ngán lại chồng thêm...

hết hứng
Tác giả: Tú Lòngthòng

Nghĩ mãi không ra một chữ nào. Chắc là mạch hứng bị làm sao. Thâm tiền vợ dại co giò chạy. Khát sữa con thơ há miệng gào. Bạn cũ vài nơi thôi hỏi tới. Người xưa mấy chỗ ngại thăm nhau. Cho nên lão Tú ngày nay đã. Lánh mặt...

nghèo nên sợ
Tác giả: Tú Lòngthòng

Họa bài Vẫn cứ nằm...! của TG Lá Chờ Rơi. Nhật nguyệt xoay vần lại giáp năm. Mà lương tháng vẫn chỉ đôi trăm. Tiền nhà chửa đóng oằn vai vợ. Nợ nước* đang kêu rối sợi tằm. Rượu nhạt, e thân tình lại viếng. Trà ôi, ngại...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm