Poem logo
Poem logo
Tác giả: Đường Bích Thiên
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
làm sao và tại sao?
Tác giả: Đường Bích Thiên

Làm gì giữa lúc buồn tênh. Sao rơi chén đục biết mình là ai? Có chi để thử sức tài? Thể nào cũng gặp một hai kém mình. Giàu sao cái số đa tình. Khi lòng còn vấn vương hình bóng đôi. Số không cắt nghĩa đời tôi. Trời rày đặt...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm