Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phạm Văn Biên
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
khuyên bạn
Tác giả: Phạm Văn Biên

Thân trai tráng quất mòn da ngựa. Trí sắt rèn chẳng ngại gió sương. Khó khăn cho tỏ can trường. Vàng qua thử lửa mới tường vàng chân. Chuyện khổ sầu đôi lần vẫn gặp. Gạt tay qua lòng bấc nhẹ tênh. Trí trai cho đáng...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm