Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trần Duy
Tác phẩm: Tổng số có 115 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
phận người thời xã nghĩa
Tác giả: Trần Duy

Ngồi gặm nhấm nỗi sầu vô tận. Sót phận người ! Sao lắm gian truân. Trót sinh ra nhằm thời Cộng sản. Cơm no ! Giấc nồng ! Xa xỉ thay. Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )

quê ba
Tác giả: Trần Duy

Quê Ba miền Nam Việt Nam. Thiên thời địa lợi nhân hòa chẳng sai. Từ khi Cộng cướp Miền nam. Đất trời lộn ngược nhân hòa còn đâu?. Từ ngày bức tử thua non. Lòng Ba phiền muộn vật vờ xót...

quê tôi thời cộng
Tác giả: Trần Duy

Đó quê Tôi bạt ngàn ruộng lúa. Đó trung niên cày bừa thay trâu. Đó cụ già mò cua bắt ốc. Đó trẻ thơ nhọc nhằn bó mạ. Đó quê Tôi ba mùa bội thu. Đó dân Tôi rau cháo khó tìm. Đó đầy tớ...

rêu phong
Tác giả: Trần Duy

Thoát cái bốn mươi thu. Nỗi buồn ngày cao ngất. Tài cùng ! Sầu vận Nước. Ước vọng bám rêu phong. Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )

sao đỏ học đường xhcn
Tác giả: Trần Duy

Sao đỏ vang danh chốn học đường . Tổ chức chụp mũ ! Đàn áp ! Khủng bố . Dạy ganh ghét đố kỵ tham lam . Bài học vở lòng làm kẻ bất nhân . Không phụ thuộc nhúng nhường sao đỏ . Vạch lá tìm sâu gán tội danh . Hạnh kiểm...

sao?
Tác giả: Trần Duy

Sao làm ngơ trước nỗi đau đồng loại?. Sao vui vẻ chấp nhận điều oan trái?. Sao vô cảm trước bất công áp bức?. Sao trơ mắt Tổ quốc đã lâm nguy?. Sao không nghĩ Nước mất thì mạng mất?. Sao bất...

ta có đảng
Tác giả: Trần Duy

Bốn lăm năm rồi có Đảng ta . Dân đen oán than sao đong đếm . Đói khát triền miên nghèo đeo bám . Tang tóc bao trùm cả Nước non . Tám lăm năm rồi nhờ Đảng ta. Đảng viên tài sản sao tính xuể . Việc cướp là nghề của...

ta và chúng
Tác giả: Trần Duy

Sống ngay thẳng không bợ Cộng thù. Ngay lập tức ! Đường tử cận kề. Chúng phao tin ta là dịch hại. Mị dân Ta ! Xa lánh xóm giềng. Cộng rất giỏi chiêu bài trù dập. Chúng rất giỏi rình mò...

tại con gà mái
Tác giả: Trần Duy

Chân đất ! Đầu trần ! Đeo giỏ đệm. Hối hả đến trường bụng đói meo. Vừa đến loa vang đòi học phí. Lệ nhòa ! Đứng nắng hoặc quay về. Thoáng ngang bắt gặp em nhỏ lệ. Áo trắng lắm lem quàng...

teo
Tác giả: Trần Duy

Nước Nam ta trải dài vô tận. Nay phải teo dần bởi do đâu?. Dân tộc ta nghìn năm văn hiến. Nay lại ngu dần hỏi tại ai?. Dân tộc ta con cháu Lạc Hồng. Nay yếu hèn dần lỗi bởi ta?. Dân tộc ta đời...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm