Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trần Duy
Tác phẩm: Tổng số có 115 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chiều quê
Tác giả: Trần Duy

Chiều quê gió chuyển bấc. Rát da lạnh buốt xương. Ngẫm nỗi đau dân tộc. Cảnh quê dường bất động. Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )

chờ ?.
Tác giả: Trần Duy

Hỡi anh em cùng dòng máu đỏ. Nước Nam giờ thối nát lâm nguy. Đường sinh dân ! Đoạn tuyệt thưở nào. Chúng bóp cổ ! Cắt lưỡi ! Đập đầu. Nước Nam chúng bức tử có hay?. Chúng dối lừa ! Giết...

có đảng nhà nước lo
Tác giả: Trần Duy

Trên mép mỗi tên Cộng. Cái mà...Dân khỏi lo. Cứ thành người vô thức. Có đảng nhà nước lo. Lo háng Dân mọc rêu. Gã đi thu ngoại tệ. Dân vừa thoát lao nô. Lo xuất khẩu lao động. Lo bần nông...

có thấy
Tác giả: Trần Duy

Chúng lướt qua như cuồng phong bão táp. Chúng gầm rú loại luật đầy man rợ. Chúng cuốn phăng ! Quang gánh ! Vật sinh tồn. Bỏ lại sau tiếng khóc kẻ bần hàn. Nhà nát ! Trẻ dại ! Mẹ già ! Đói...

công an giao thông
Tác giả: Trần Duy

Xa xa thập thò bầy chó điên. Ào ào băng ra ba trắc vung. Hùng hổ nhe nanh sủa văng luật. Nhanh nhanh tiền giấy khóa mõm cầy. Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )

cộng là gì phải sợ
Tác giả: Trần Duy

Đừng sợ nữa ! Gì phải sợ?. Vì thân ! Vì con cháu ! Vì Nước nhà. Chúng ác ! Chúng dối ! Chúng bần. Chúng tồn tại vì loài người bạc nhược. Càng sợ ! Chúng càng lấn lướt. Chúng chỉ là...

cộng là thế
Tác giả: Trần Duy

Bảo chúng mạnh ! Không chúng được nuôi dưỡng. Bảo chúng khôn ! Chúng giỏi chay lì. Giỏi biện luận ! Không chúng giỏi lộng ngữ. Bảo chúng tài ! Không chúng chỉ khoát lát. Bảo chúng ác ! Đúng...

cộng lo
Tác giả: Trần Duy

Ngành nào Cộng nhắc Cộng lo. Tương lai ngành đó đi đời nhà ma. Ngành nào Cộng nói đầu tư. À! Ra ngành đấy vẫn còn kiếm ăn. Ngành nào Cộng nói vì Dân. Thì ra ngành đó kiếm ăn lâu dài. Ngành nào ngồi túi đầy căng. Thì...

cứu lấy sơn hà
Tác giả: Trần Duy

Hôn quân vô đạo một lũ hèn. Hiến Nước cầu vinh suy tôn giặc. Rướt giặc về nhà hiến tài nguyên. Giết hại Dân Nam giúp giặc thù. Đố hỏi thế nhân tìm ra được. Cái loại như Hồ giết vợ...

dân bù
Tác giả: Trần Duy

Việt Cộng kinh doanh thật tài. Vốn lãi bỏ túi,móc túi dân bù. Tham quá ăn cả khó bù. Tuyên bố phá sản cho về cõi âm. Nghành thiết yếu ! Cộng độc quyền. Tái cơ cấu ! Báo lỗ ! Dân lại...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm