Poem logo
Poem logo
Tác giả: Dương Lam [vophubong]
Tác phẩm: Tổng số có 96 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
hoa thắm trời nam
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

HOA THẮM TRỜI NAM. Lân bang có kẻ ưa dòm ngó, sự nghiệp cơ đồ của tổ tiên. Hoa thắm trời Nam ngàn thế hệ, non xanh đất Việt trải ba miền. Đằng Giang bẩy địch xua Nam Hán,[1]. Vạn Kiếp điều binh đuổi giặc...

hỏi hằng nga
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

HỎI HẰNG NGA. Thềm trăng muốn đến hỏi Hằng nga. Bao tuổi sao em vẫn mượt mà ? Bỡi nắng xuân vàng e ấp bạn. Hay trời thu tím vấn vương ta. Rượu say nhạc trổi lời êm ả. Thơ họa vần gieo ý thiết tha. Mai lướt phi thuyền cung...

hỏi rằng
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

HỎI RẰNG. . Ta hỏi rằng. Xưa gặp gở đâu ? Trăng rằng. Xưa lạc bến giang đầu. Hỏi thuyền - thuyền vội mà quên hẹn. Hỏi gió - gió hờn để phải đau. Hỏi bướm-. Bướm còn đang thơ thẩn. Hỏi đêm -. Đêm ngủ suốt canh...

hỏi tùm lum vận
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

HỎI TÙM LUM VẬN. Hỏi gió - gió về ngủ ở đâu? Hỏi mây - mây lạc bến phương nao. Hỏi hoa - hoa đợi thời thơ mộng. Hỏi bướm - bướm chờ thuở ước ao. Hỏi bạn - bạn còn say giấc điệp. Hỏi em - em đã hé môi đào. Hỏi ta - ta vẫn...

huyền trân công chúa vu qui....
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

HUYỀN TRÂN CÔNG CHÚA VU QUI.... Quê huơng nghìn dặm bước ra đi , đâu thẹn hồng nhan kiếp nữ nhi…. Nước Việt ngàn trùng mây tím tthẳm , non Chiêm muôn dặm nước xanh rì. Hai châu Ô, Rí tên còn chép...

khỏe như rồng
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

KHỎE NHƯ RỒNG. Đầu năm chúc bạn khỏe như Rồng, phước Lộc trọn đời thỏa ước mong. Thơ họa tám câu vài mấy phút, rượu khà y lít một đôi vòng. Đêm nằm gối mộng bên chăn ấm, ngày hái hoa rừng giữa nắng...

kinh kha sang tần [1]
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

KINH KHA SANG TẦN [1]. Dân Yên từ độ ngóng tin thơ, một cõi trần gian mấy cõi thơ? Chợt tiếc ngày xanh bên dáng liểu, mà thương rượu trắng nhớ lầu thơ. Qua sông tráng sĩ mài gươm báu, rượu uống vì ai trọn...

luận bàn thế sự
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

LUẬN BÀN THẾ SỰ. Núi đứng bên trời gọi gió mây, luận bàn thế sự đổi vần thay . Rồng thiêng đâu ngại ngày giông bão! Hào kiệt chi màng chuyện đắng cay? Cuộc thế đão điên thôi kệ thế, vần thơ thờ thẩn cứ thơ...

mã đáo thành công
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG. Ta vốn hùng binh há dễ nao. Tiền phương công địch sướng chi nào. Cờ dương nhạc trổi quân reo dậy. Súng đã lên nòng quyết chí cao. Tốt tấn xa hoành công chính diện. Ngựa quỳ pháo giác trấn...

mây phủ hải vân quan
Tác giả: Dương Lam [vophubong]

MÂy PHỦ HẢI VÂN QUAN. Đò ngang đò dọc người chen chúc , tình Bắc Trung Nam- nghĩa đá vàng. Sương sớm nắng che hồ Ba Bể, mưa chiều mây phủ Hải vân quan... Ai qua Bản Giốc lòng thương nhớ,, người đến Nam quan hận bẻ...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm