Poem logo
Poem logo
Tác giả: QT Nguyễn Hiền Nhụ
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
từ hải (vịnh kiều)
Tác giả: QT Nguyễn Hiền Nhụ & Vuhungviet.

1-. Bạt kiếm tung hê mấy đỉnh trời.. Lưới tình ập xuống yểu xìu thôi. Cong gươm gãy kích, làn thu thủỵ.. Cởi giáp thu quân, một tiếng cười. Nữa mảnh giang sang tan tác cả. Tấm thân mười thước đứng ngây người. Tiêu...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm