Poem logo
Poem logo
Tác giả: Vunhungviet
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
gặp lại tình xưa.
Tác giả: Vunhungviet

Cạn chén rượu nồng lòng đắm say . Gặp em, anh gặp ở ơi nầy . Trời xuôi đất khiến cho cơ hội . Tạo hoá ông Tơ tạo dìp may . Kết tóc xe duyên tình đỏ lá . Vầy duyên chỉ thắm nghĩa xanh cây . Ngáy mai chia biệt lòng hồ...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm