Poem logo
Poem logo
Tác giả: Bất Hạ Đắc Cách.
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đá hòn.
Tác giả: Bất Hạ Đắc Cách.

Mỗi nơi đá một hòn Nhặt làm kỷ niệm con Ba mươi năm mê mải Chưa đủ một hòn non.TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm