Poem logo
Poem logo
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René, Kim Loan & Hồng Dương...
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
++ một cõi trần ai ++ , cõi tạm
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René, Kim Loan & Hồng Dương...

++ MỘT CÕI TRẦN AI ++. Thu lá úa vàng rơi theo gió. Đúng hạn kỳ đâu có lạ chi. Tại sao cay nghiệt xuân thì. Lá xanh rơi trước mộng chi nữa trời.!. *. Mẹ tóc bạc kiếp đời còn sống. Sao con thơ bất động im hơi. Thu sang nên...

++ một cõi trần ai ++ , cõi tạm 2
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René, Kim Loan & Hồng Dương...

++ MỘT CÕI TRẦN AI ++. Thu lá úa vàng rơi theo gió. Đúng hạn kỳ đâu có lạ chi. Tại sao cay nghiệt xuân thì. Lá xanh rơi trước mộng chi nữa trời.!. *. Mẹ tóc bạc kiếp đời còn sống. Sao con thơ bất động im hơi. Thu sang nên...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm