Poem logo
Poem logo
Tác giả: Ng Thạch
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chổi cùn
Tác giả: Ng Thạch

Ba tư ngàn tỉ sách giáo khoa. Luận bàn suy tính mãi không ra. Thôi về đóng cửa từ tu lại... Cố đợi chờ cho lặn ác tà... Lòng sung ai biết cha sung chín? Dạ vả người hay mạ vả đa... Cung quế cũng nương thằng bán vịt...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm