Poem logo
Poem logo
Tác giả: Hanh Huong Hạ Long
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
học đi con
Tác giả: Hanh Huong Hạ Long

Học cho biết cách làm người. Học sao để nhớ những lời mẹ ru. Học cho khỏi dốt khỏi ngu. Học tâm học tính để tu dưỡng mình. Học cho biết nghĩa biết tình. Học cho lòng dạ trắng tinh ở đời. Học điều trung hiếu con ơi. Học câu...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm