Poem logo
Poem logo
Tác giả: Tranto
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bài không tên số 2
Tác giả: Tranto

Thấy rét tôi đem bọc lại mền. Cô em cất rượu ủ thêm men. Mẹ tôi mất sớm em còn nhỏ. Mang cả nỗi sầu theo gió bay. Một hôm cô ấy có giỗ thầy. Cô mời chén rượu vị cay cay. Cha tôi nâng chén vô tư lự. Mặt đỏ lên rồi chếnh...

bài không tên thứ nhất
Tác giả: Tranto

Thoáng chút tình phai cay sống mũi. Ngậm ngùi thương nhớ mảnh hồn xưa. Mộ ai nằm giữa lưng chừng đó. Cỏ biếc giăng đầy nắng xé quạ. Ngày hết, năm qua, Tết tới gần. Bần thần, mới thế đã năm năm. Trăm câu sao kể vơi nỗi...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm