Poem logo
Poem logo
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Sarah Lieng Nguyen
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
* mượn tình thi sĩ * đừng nghĩ vẫn vơ * ta làm liều thi sĩ * tình thơ chắp cánh *
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Sarah Lieng Nguyen & Trang Xa Truyen Nguyen - Trực Giác & Phạm Thành

MƯỢN TÌNH THI SĨ. Thơ : Nguyễn Ngọc René. "Làm thi sĩ nghĩa là ru với gió". Mây trăng sao dùng cỏ thế cho giường. Phải chịu nghèo gót mỏi ghé mười phương. Thơ ba cắc...dọc đường cho miễn phí. . Tặng không đấy miệng đời còn...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm