Poem logo
Poem logo
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành - Trần Đình Sơn
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
* hữu duyên xướng hoạ * thi đàn kết nối *
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành - Trần Đình Sơn

HỮU DUYÊN XƯỚNG HOẠ. Thơ : Nguyễn Ngọc René. Đời chẳng có chung trời không khí. Cách đông tây địa lý mịt mùng. Đồng bào cái nghĩa tình chung. Giao lưu thi hữu muôn trùng thiết tha. . Dòng song thất thơ nhà tiếng Việt. Cùng...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm