Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phạm Quy
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tằm kén
Tác giả: Phạm Đức Toản & Nắng Chiều & Phạm Quy

Tằm Kén. Tuổi đã qua băm chẳng thấy chồng. Đêm đêm gối chiếc với phòng không. Còn mơ những thuở ngời tươi nụ. Vẫn tiếc một thời rạng rỡ bông. Kén cá chọn canh mong núi thắm. Ngày qua tháng lại mộng non hồng. Thoi đưa...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm