Poem logo
Poem logo
Tác giả: Vuviethung Cung Be Ban
Tác phẩm: Tổng số có 3 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
biển chết.
Tác giả: Vuviethung Cung Be Ban

BIỂN CHẾT. Từ xưa biển đã rất trong xanh. Sao lại bây chừ quá mỏng manh. Chẳng lẻ có người gieo độc tố. Hay là ai đó ném hôi tanh. Chức năng vào cuộc điều tra gắp. Các cấp làm ra rõ ngọn ngành. Những kẻ gian manh đem...

kẻ bất tài.
Tác giả: Vuviethung Cung Be Ban

KẺ BẤT TÀI. Dốt nát thường hay thích hám danh. Quyền cao ,chức lớn khoái ham dành. Bạc tiền của cải luôn mong đoạt. Phú quý giàu sang lại cố tranh. Mấy lượt sa cơ do thất học. Bao lần sẩy nghỉệp bởi vô hành. Tự xưng...

nhìn thấy việc quan làm.
Tác giả: Vuviethung Cung Be Ban

NHÌN THẤY VIỆC QUAN LÀM. Đường dây nóng liệu còn đủ lửa. Ngày mai nầy nóng nữa hay không ? Khổ đau cứ mãi chất chồng. Dân tinh khốn khó mênh mông biển sầu. Cây lìa cội vì đâu nông nỗi. Người hại người tội lỗi người...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm