Poem logo
Poem logo
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Sơn Ngọc Bùi
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
* tìm thầy phan thanh sắc *
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Sơn Ngọc Bùi

TÌM THẦY PHAN THANH SẮC. STLBXLĐ 1450 ( Tình Thơ Xuyên Lục Địa ). Sơn Ngọc Bùi :. Đầu năm thăm bạn phương xa. Cách nhau vạn dặm cũng là anh em. Nguyễn Ngọc René :. Nghe tin nhắn ôi thèm gặp bạn. Bùi Sơn liền than vãn...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm