Poem logo
Poem logo
Tác giả: Jlkguogvbob
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đợi thời yêu
Tác giả: Jlkguogvbob

ĐỢI THỜI YÊU. Dù cho mộng dở quyết không từ. Sự đuối trôi cuồng vớt khổ ư ? Ái vỡ tùm lum tìm khó đổi. Tình đang rã rượi muốn can nhừ. Xin đừng thối chuyển ân mờ giấy. Nguyện nuốt trong lòng nghĩa đậm thư. Nguyệt gió chờ...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm