Poem logo
Poem logo
Tác giả: VĨNH BIỆT THI CA
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
vĩnh biệt thi ca
Tác giả: VĨNH BIỆT THI CA

VĨNH BIỆT THI CA. Hồn thơ lửa cháy phựt reo lòng. Xướng họa không màng nghĩa hết trong. Oán mộng mơ tàn người bỏ vắng. Vùi câu chữ phế bạn ai đồng. Khu tình cũng chết buồn năm rã. Giấy mực giờ đây nghỉ tháng ròng. Nẽo vắng...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm