Poem logo
Poem logo
Tác giả: CHÁN QUÁ TRỜI
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chán quá trời
Tác giả: CHÁN QUÁ TRỜI

CHÁN QUÁ TRỜI. ( tứ đối). Buồn mưa thắt ruột trút bên thềm. Hận gió se lòng mộng rã thêm. Cứ tưởng mơ là nồng nhật sáng. Mong thầm giấc sỉn đắm tàn đêm. Canh dài nhọc xác hơi khàn tiếng. Tháng lại dằn thân giọng hết...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm