Poem logo
Poem logo
Tác giả: MẸ THIÊN NHIÊN
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
mẹ thiên nhiên
Tác giả: MẸ THIÊN NHIÊN

MẸ THIÊN NHIÊN. Sương mù tẻ núi tả ngàn phương. Khói quyện len non đến mọi đường. Biến dạng chung hòa mưa ngập phố. Thay hình tách biệt rãi trên nương. Người sinh dạ cỏ mà sao đoán ? Đất diệt lòng thiên thật khó lường. Lắp...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm