Poem logo
Poem logo
Tác giả: CẢNH THUYỀN AI
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cảnh thuyền ai
Tác giả: CẢNH THUYỀN AI

CẢNH THUYỀN AI. Sóng cuộn reo trời kéo mãi ra. Ngàn năm gió đẩy phía khơi xa. Biên thùy lưới đó luôn chờ mỏi. Cấm địa thuyền ai vẩn đợi quà. Cám cảnh người vui hờn trách phận. Trông nhìn họ sướng tủi riêng ta. Chim rời khỏi...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm