Poem logo
Poem logo
Tác giả: CÓ CÒN GÌ !
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
có còn gì !
Tác giả: CÓ CÒN GÌ !

CÓ CÒN GÌ ! Kỷ niệm buồn do rã phím đàn. Trong luồng ái gợi cõi lòng than. Nhiều khi lắm buổi cùng chung lối. Những lúc ngày đêm đến dặm ngàn. Tuổi gọi giờ thân gầy héo hắt. Tàn xuân bỗng mắt lệ lăn tràn. Tìm đâu thấy nữa...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm