Poem logo
Poem logo
Tác giả: ĐỜI ẢO ẢNH
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
đời ảo ảnh
Tác giả: ĐỜI ẢO ẢNH

ĐỜI ẢO ẢNH. Chắc phải cài then chốn mộng thường. Mê nhiều lắm bận hóa màn sương. Đi vào lộng giả cay lòe mắt. Cận giấc vàng mơ chẳng thấy đường. Một phút cuồng tâm làm trí loạn. Đêm ngày động xác mệt hồn nhương. Trâu già...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm