Poem logo
Poem logo
Tác giả: Huynh Thuan Đăng
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
thuyền thơ
Tác giả: JB.Nguyễn Hùng & Huynh Thuan Đăng & Ai Thuy Tran

Bài Họa:THUYỀN THƠ. Qua thơ bạn tớ thấy xa bờ. Muốn học giao lưu sợ tiếng mơ. Nước chảy trăng gầy xô tưởng vỡ. Thuyền trôi nũng nịu đẩy không ngờ. Dòng đời kết nối thêm lầm lỡ. Biển mộng khơi nguồn chỉ biết trơ. Bến đợi thi...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm