Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Chánh Điểu
Tác phẩm: Tổng số có 2 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
một mình
Tác giả: Nguyễn Chánh Điểu

Ly rượu đầu xuân ta nhớ bạn Ghế chờ đối ẩm vắng phần ai Đáy ly còn đọng lời tương biệt Tình yêu tình bạn vắng cả hai (Xuân Mậu dần 04/02/1998)

mừng chúc thọ đồng hương
Tác giả: Nguyễn Chánh Điểu

Báo Nguyễn Chánh Tộc, ngày 01/12/1996. Bài thơ lẫy Kiều (Châu Giang - Hưng Yên). Trăm năm trong cõi người ta. Cụ thì bảy chục, cụ ngoài tám mươi. Trải bao gió bấc mưa căm. Thần kinh vẫn vững, việc chăm sớm chiều. Dè chừng...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm