Poem logo
Poem logo
Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Tác phẩm: Tổng số có 857 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bạn gần.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bạn gần. Thế trần tất phù vân. Chẳng cậy ai người thân. Có chức sắc ngay cận. Họ bận lắm bạn ơi. Dẫu là ngao du chơi. Bởi đời ta là cát. Phúc may trong bóng mát. Hạt cát có bóng...

bạn già.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bạn già. Bạn mình không đẹp không xinh. Như tiên giáng thế ,như hình trong tranh. Nhưng bạn luôn nói ngọt thanh. Cười tươi nưả nụ, chúc lành mỗi khi. Bạn mình không tài tiên tri. Nhưng vẫn nhắc nhở...

bạn gìa.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bạn Gìa. Qua nghe bạn tới chemo. Ngỡ ngàng đôi chút, đường vô mỗi người. Chúng ta đều đã cuối đời. Thân mình đích thực “qùa” trời trao ban! Lắng nghe cùng những hỏi han. Trí khôn giới hạn,...

bạn homeless.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bạn Homeless. Mai kia tao cũng như mày. Cũng không nhà ở cũng say li bì. Người đời cứ mặc bước đi. Chai cao chai thấp vu vi mây ngàn... Say rồi thân xác như tan. Cũng như mây gió hoang đàng vậy...

bán mình cho giặc bắc phương.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bán Mình cho giặc bắc phương. Người đàn bà tên là tiền tài. Người đàn bà tâm là gian ngoa. Đang gang tay móc lấy con mình... Đem dâng cho tàu...Đem bán đứa con... Nước Việt tôi có cuả riêng...

ban tôi.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Ban tôi. Bạn tôi thường đang xuống đồi. Ngưòi đi khập khiễng, người ngồi xe lăn. Mấy vị còn được tung tăng. Miệng còn hớn hở nói năng với đời, nhiều vị nay đã nghỉ ngơi, một tay chống gậy ,tay thời ôm eo. Có vị hộ...

bão bên nhà...
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bão bên nhà... Hôm nay gió bão chập chùng. Người, cây nghiêng ngả, lăn đùng chổng chơ. Gío bay tóc aó bơ phờ. Lật máy ra viết, lời thơ bão bùng. Trời bão bùng cây nghiêng lá rụng. Lòng bão...

bào chữa mà làm chi.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bào chữa mà làm chi. Hôm nay thời đã qua rồi. Sóng xô người đảy xuống đồi oán than. Xưa kia ngoảnh mặt chẳng màng. Mà nay giả đạo chưng hàng bài ngoan. Nếu như ý thẳng tâm đoan. Thì hãy trả...

bao giờ hết buồn?
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bao giờ hết buồn? Chỉ là thân bé tầm thường. Bên dòng đời chảy vấn vương bụi trần. Ưu tư suy nghĩ tình thâm. Trong lúc giao tế thường nhầm tình ngay. Bởi tình là chất dễ say. Vì say chẳng...

bao giờ.
Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Bao giờ. Bao giờ mình về ai biết không? Da nhăn ngày tháng đã chất chồng. Lưng còng chân chậm nào ai biết. Trong bóp trong lưng có bao đồng? Bao giờ mình về hỏi nhận ra? Bạn xưa, ta đó! Giờ...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm