Poem logo
Poem logo
Tác giả: T Trạch
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
???
Tác giả: T Trạch

Tại sao? Tại sao? Tại sao? Câu hỏi đó. Cứ hiện ra. Trong tâm trí tôi. Nó hỏi về. Đời này. Nhà thơ. Bài thơ. Màu sắc thơ. Hồn thơ. Tôi trả lời. Thơ là nghệ thuật. Đời là bài thơ. Cho ta. Thoả sức. Sáng tạo. Thoả...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm