Poem logo
Poem logo
Tác giả: Thu Hong Nguyen
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
xướng hoạ
Tác giả: JB.Nguyễn Hùng & Thu Hong Nguyen & Trương Đức Hạnh Họa

Y ĐỀ. Ngẫu hứng mần ngay bất kể giờ. Chần chừ mất cả hết thời cơ. Nhiều khi ý, tứ về trong mộng. Lắm lúc câu từ đến cõi mơ. Lỡ sẩy ngơ tìm đâu đối phú. Lơ là ngó lại lạc vần thơ. Vò đầu chẳng thấy thôi đành bỏ. Lại phải...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm