Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phạm Ngọ Vĩnh
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
tóc bay
Tác giả: Phạm Ngọ Vĩnh

TÓC BAY. . "Tóc gió thôi bay...". Ai ngồi hát. Ơ kìa! Tóc cứ cuốn gió lay. Để hồn ai xoay điệu nhạc. Bay bay. . "Tóc gió thôi bay...". Chiều man mác. Ơ kìa! Tóc cứ bện vương say. Để ai thơ thẩn cùng lời hát. Vương vấn...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm